آهن‌چی > لوله > لوله آلومینیوم

قیمت لوله آلومینیوم

نام محصول قیمت قطر ضخامت طول وزن محل بارگیری

لوله آلومینیوم قطر خارجی 101.6 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی ۱۶ میلیمتر ضخامت 1 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی ۱8 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 میلیمتر ضخامت 2 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی 32 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی 42 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی 48 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی 60.3 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی 73 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

تماس بگیرید

لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 میلیمتر ضخامت 3 میلیمتر

تماس بگیرید

استعلام سریع قیمت

جهت استعلام سریع قیمت محصولات، اطلاعات خود را وارد کنید. کارشناسان مجموعه آهن‌چی در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

اشتراک گذاری