آهن‌چی > ورق > ورق گالوانیزه > ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

نام محصول قیمت ضخامت عرض ابعاد حالت محل بارگیری

ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.4 خودرو شهرکرد عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد عرض 0.45

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.45 خودرو شهرکرد عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.5 خودرو شهرکرد عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.6 خودرو شهرکرد عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.7 خودرو شهرکرد عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.8 خودرو شهرکرد عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 0.9 خودرو شهرکرد عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 1 خودرو شهرکرد عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 1.25 خودرو شهرکرد عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 1.5 خودرو شهرکرد عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه 2 خودرو شهرکرد عرض 1.25

تماس بگیرید

استعلام سریع قیمت

جهت استعلام سریع قیمت محصولات، اطلاعات خود را وارد کنید. کارشناسان مجموعه آهن‌چی در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

اشتراک گذاری