آهن‌چی > ورق > ورق گالوانیزه > ورق گالوانیزه چین

قیمت ورق گالوانیزه چین

نام محصول قیمت ضخامت عرض ابعاد حالت محل بارگیری

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.14 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.2 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.22 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.25 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.3 میلیمتر عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.35 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.4 میلیمتر عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.45 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.5 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.55 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 0.6 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 2 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 2 میلیمتر عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 2.5 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 2.5 میلیمتر عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 3 میلیمتر عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 4 میلیمتر عرض 1.25

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 میلیمتر عرض 1

تماس بگیرید

ورق گالوانیزه چین ضخامت 5 میلیمتر عرض 1.25

تماس بگیرید

استعلام سریع قیمت

جهت استعلام سریع قیمت محصولات، اطلاعات خود را وارد کنید. کارشناسان مجموعه آهن‌چی در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

اشتراک گذاری